(classic logo)

Klassikerne vil alltid være der.....

Classic IT AS - Datakonsulenter på seniornivå
med bred erfaring innen systemutvikling og
programmering i MVS miljø


Fakta:
Etablert høsten1996
Kun seniorkonsulenter
Leveranse av tjenester med
    høy kvalitet til konkurranse-
    dyktig pris
Fleksibel organisasjon med
    lave driftskostnader

Vårt kompetansespekter:
Systemutvikling i MVS miljø
Programmering i
    COBOL og CICS
Prosjektledelse
EDI kompetanse

Våre kunder er innen:
Bank
Finans
Forsikring
Offentlig forvaltning

Classic IT AS
Postboks 8, 3401 Lier, tlf. 91 61 85 47
info: www.classic-it.no e-post: post@classic-it.no